-   L  I  T  T     E  N  K  L  E  R  E

Papir

Det er viktig at papiret harmonerer med og forsterker budskapet i en trykksak. Med dette som utgangspunkt kan man velge et papir som har de ønskede egenskaper. Alle papirkvaliteter har ulike muligheter og begrensninger, ikke minst trykkmessig. Man kan ikke alltid kombinere alle positive egenskaper i ett eneste papir, og derfor må man velge hva som er viktigst.

Disse egenskapene påvirker sluttresultatet og er viktige å tenke over når man velger papir:

Papirets utseende og følelse. Bildetrykket. Lesbarheten. Fargeinntrykket. Opasiteten. Formatet. Etterbearbeidingen. Distribusjon og vekt/porto. Trykksakens livslengde. Kostnad/opplag. Miljø.


PDF

PDF-filer er dagens format for overføring til trykkerier og førtrykksavdelinger for videre produksjon. Vi har satt opp noen enkle grep som kanskje kan hjelpe dere til å produsere PDF-filer uten for mye stans i vår ellers så strømlinjeformede produksjon.

Vi har tatt utgangspunkt i en trykksak som skal trykkes i fire farger (CMYK)

Bilder og illustasjoner i RGB eller SPESIAL farger konverteres til CMYK.

Overtrykk i hvit fra Illustrator, InDesig og Quark dokumenter er et problem vi stadig møter på (feks. svart tekst gjort om til hvit eller logoer med svart gjort om til hvit i Illustrator)

For å unngå fontproblemer kan tekster gjøres om til objekter i Illustrator og InDesign. 

PDF-filene lagres som 1 dokument med enkeltsider* (ikke oppslag) i netto format + 5 mm utfallende alle 4 sider.

Dette er justeringer som må gjøres før man lager PDF-filen.

Spesialfarger
Hvis en jobb skal trykkes med spesialfarger, sendes PDF-filen gjennom systemet som den er.

Korrigering av PDF-filer
Vi kan også gjøre enkle endringer i PDF-filer her på huset, hvis kunden ønsker det. Som regel dreier det seg om konvertering til cmyk, forminske eller forstørre formatet. Dette tar da noe tid og vil bli en ekstra kostnad for kunde.

PDF-filer eller originale filer fra Word, Excel eller Powerpoint er som regel RGB og trenger konvertering.
Filoverføring
Filer opptil 15 mb sendes pr. mail.

Større filer sendes til vår ftp-server. Følg denne linken, logg inn i boksen, velg innboks og last opp en eller flere filer.

For raskest mulig behandling av din ordre, send oss en mail som forteller at filene er underveis.
Dokumenter og filer
Originaldokumenter

  • QuarkExpress
  • Indesign
  • Illustrator
  • Photoshop
Dette er programmene vi daglig bruker og er hva vi kaller Originaldokumenter. Her kan vi med enkle grep gjøre endringer etter kundens ønske. Med tilhørende bildemateriell og fonter gir dette oss full kontroll videre i arbeidsflyten.

Overføring av filer
Filer opptil 15 mb sendes pr. mail. Større filer sendes til vår ftp-server.

Er det noe annet du lurer på i forbindelse med originalarbeid, filoverføring eller produksjon av trykksaker, ring oss! Vi er selvfølgelig behjelpelig med alle typer tekniske spørsmål.

Besøksadresse - Professor Smiths Allé 50, 3048 Drammen   |   Postadresse - Postboks 4024 - Gulskogen, 3005 Drammen
Telefon - Sentralbord: 32 80 81 70  |   E-post - post@trykk-service.no